Planlama ve Fizibilite Hizmetleri

Genel Planlama

Bir sağlık kurumu projesinin başarısında en önemli ve en vazgeçilemez etken planlamadır. Planlama projenin başarısında en önemli başarı etkenidir.

Sağlık yatırımı projelerinde değişik aşamalarda farklı disiplinlerle kararların verilemesini zorunlu kılar. Medikal bilimlerin yanısıra; biyomedikal mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği, ve endüstri mühendisliği gibi pek çok alanın uzmanlığına ihtiyaç vardır. Bu kadar çok farklı uzmanlık alanındaki kararların dar bir kadro tarafından sağlıklı olarak verilmesi mümkün değildir. Maalesef ülkemizde çoğu sağlık kurumu projesi bu şeklide yürütülmektedir.

Genellikle sağlık yatırım projeleri; yatırımcıların atıl durumda olan bir binayı değerlendirmek veya belirsiz bir şekilde tanımlanmış medikal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak adına ticari bir iş fırsatı görmeleri ile başlıyor.

Yatırımcılar sağlık kurumu projesinin planlanmasında bulunması gereken uzmanlık alanlarına itibar etmiyor. Çünkü hastanenin açılışı yapılmadan geçen her gün proje sahiplerine zarar olduğu için bilimsellikten uzak aceleci işler yapılıyor.

Bütün bunların sonucunda projelerin uygulama aşamalarında yapılan her değişim, projenin daha önceki safhalarındaki maliyetine göre en az 10 kat daha pahalı oluyor.

Herhangi bir projede olduğu gibi sağlık kurumları projelerinde planlamanın çok daha dikkatli yapılması gerekmektedir.

Planlama projenin “var olma sebebi”ni açıklayan misyonun belirlenmesi ile başlar. Misyon, vizyon, ve değerler bir projenin temel iş kapsamını ve değerler çerçevesini çizer. Çok iyi tanımlanmış bir misyon ifadesi projenin başarısı için şarttır, çünkü bütün hedefler ve planlar bu misyonu yerine getirmek üzere belirlenir.

Stratejik Planlama

Planlamada ikinci adım stratejik planlama olarak adlandırılır ve stratejik hedefler ile bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirten stratejilerin belirlenmesini kapsar. Stratejik hedefler misyonu gerçekleştirmek ve vizyona varabilmek için ulaşılması gereken

 • hedeflerdir ve pazar payı,
 • mali kaynaklar, karlılık,
 • yönetim performansı,
 • müşteri memnuniyeti

gibi parametrelerden oluşur. Stratejik planlar iki ila beş yıllık bir süreç içinde stratejik hedeflere ulaşmak için üst yönetim tarafından geliştirilen ve idare edilen planlardır. Bu planlar bir kurumun sahip olduğu en üst kademedeki kaynakların bahsedilen süre içerisinde nasıl kullanılacağı ile ilgilidir.

Sağlık kurumu projenizin stratejik planlama aşaması bilimsel esaslara uygun olarak tamamlandıktan sonraprojenin fizibilitesi ortaya çıkmış olur ve buna göre yatırım kararı verilir.

Yatırımın başarıya ulaşması için en baştan itibaren kapsamlı proje yönetim sistemi kurulmalıdır. Bilgisayar tabanlı proje yönetim araçları projenizin her aşamasındaki görevleri listelemeyi, planlamayı ve takip etmeyi verimli hale getirir.

Master İş Programı

Yatırımın ana iş kalemlerini süre ve sıralarını gösteren iş programının hazırlanması.
( Ms Project programı kullanılır.)

[/fusion_text]

Planlama ve Fizibilite Hizmetleri

Genel Planlama

Bir sağlık kurumu projesinin başarısında en önemli ve en vazgeçilemez etken planlamadır. Planlama projenin başarısında en önemli başarı etkenidir.

Sağlık yatırımı projelerinde değişik aşamalarda farklı disiplinlerle kararların verilemesini zorunlu kılar. Medikal bilimlerin yanısıra; biyomedikal mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği, ve endüstri mühendisliği gibi pek çok alanın uzmanlığına ihtiyaç vardır. Bu kadar çok farklı uzmanlık alanındaki kararların dar bir kadro tarafından sağlıklı olarak verilmesi mümkün değildir. Maalesef ülkemizde çoğu sağlık kurumu projesi bu şeklide yürütülmektedir.

Genellikle sağlık yatırım projeleri; yatırımcıların atıl durumda olan bir binayı değerlendirmek veya belirsiz bir şekilde tanımlanmış medikal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak adına ticari bir iş fırsatı görmeleri ile başlıyor.

Yatırımcılar sağlık kurumu projesinin planlanmasında bulunması gereken uzmanlık alanlarına itibar etmiyor. Çünkü hastanenin açılışı yapılmadan geçen her gün proje sahiplerine zarar olduğu için bilimsellikten uzak aceleci işler yapılıyor.

Bütün bunların sonucunda projelerin uygulama aşamalarında yapılan her değişim, projenin daha önceki safhalarındaki maliyetine göre en az 10 kat daha pahalı oluyor.

Herhangi bir projede olduğu gibi sağlık kurumları projelerinde planlamanın çok daha dikkatli yapılması gerekmektedir.

Planlama projenin “var olma sebebi”ni açıklayan misyonun belirlenmesi ile başlar. Misyon, vizyon, ve değerler bir projenin temel iş kapsamını ve değerler çerçevesini çizer. Çok iyi tanımlanmış bir misyon ifadesi projenin başarısı için şarttır, çünkü bütün hedefler ve planlar bu misyonu yerine getirmek üzere belirlenir.

Stratejik Planlama

Planlamada ikinci adım stratejik planlama olarak adlandırılır ve stratejik hedefler ile bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirten stratejilerin belirlenmesini kapsar. Stratejik hedefler misyonu gerçekleştirmek ve vizyona varabilmek için ulaşılması gereken

 • hedeflerdir ve pazar payı,
 • mali kaynaklar, karlılık,
 • yönetim performansı,
 • müşteri memnuniyeti

gibi parametrelerden oluşur. Stratejik planlar iki ila beş yıllık bir süreç içinde stratejik hedeflere ulaşmak için üst yönetim tarafından geliştirilen ve idare edilen planlardır. Bu planlar bir kurumun sahip olduğu en üst kademedeki kaynakların bahsedilen süre içerisinde nasıl kullanılacağı ile ilgilidir.

Sağlık kurumu projenizin stratejik planlama aşaması bilimsel esaslara uygun olarak tamamlandıktan sonraprojenin fizibilitesi ortaya çıkmış olur ve buna göre yatırım kararı verilir.

Yatırımın başarıya ulaşması için en baştan itibaren kapsamlı proje yönetim sistemi kurulmalıdır. Bilgisayar tabanlı proje yönetim araçları projenizin her aşamasındaki görevleri listelemeyi, planlamayı ve takip etmeyi verimli hale getirir.

Master İş Programı

Yatırımın ana iş kalemlerini süre ve sıralarını gösteren iş programının hazırlanması.
( Ms Project programı kullanılır.)

[/fusion_text]

Planlama ve Fizibilite Hizmetleri

Genel Planlama

Bir sağlık kurumu projesinin başarısında en önemli ve en vazgeçilemez etken planlamadır. Planlama projenin başarısında en önemli başarı etkenidir.

Sağlık yatırımı projelerinde değişik aşamalarda farklı disiplinlerle kararların verilemesini zorunlu kılar. Medikal bilimlerin yanısıra; biyomedikal mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği, ve endüstri mühendisliği gibi pek çok alanın uzmanlığına ihtiyaç vardır. Bu kadar çok farklı uzmanlık alanındaki kararların dar bir kadro tarafından sağlıklı olarak verilmesi mümkün değildir. Maalesef ülkemizde çoğu sağlık kurumu projesi bu şeklide yürütülmektedir.

Genellikle sağlık yatırım projeleri; yatırımcıların atıl durumda olan bir binayı değerlendirmek veya belirsiz bir şekilde tanımlanmış medikal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak adına ticari bir iş fırsatı görmeleri ile başlıyor.

Yatırımcılar sağlık kurumu projesinin planlanmasında bulunması gereken uzmanlık alanlarına itibar etmiyor. Çünkü hastanenin açılışı yapılmadan geçen her gün proje sahiplerine zarar olduğu için bilimsellikten uzak aceleci işler yapılıyor.

Bütün bunların sonucunda projelerin uygulama aşamalarında yapılan her değişim, projenin daha önceki safhalarındaki maliyetine göre en az 10 kat daha pahalı oluyor.

Herhangi bir projede olduğu gibi sağlık kurumları projelerinde planlamanın çok daha dikkatli yapılması gerekmektedir.

Planlama projenin “var olma sebebi”ni açıklayan misyonun belirlenmesi ile başlar. Misyon, vizyon, ve değerler bir projenin temel iş kapsamını ve değerler çerçevesini çizer. Çok iyi tanımlanmış bir misyon ifadesi projenin başarısı için şarttır, çünkü bütün hedefler ve planlar bu misyonu yerine getirmek üzere belirlenir.

Stratejik Planlama

Planlamada ikinci adım stratejik planlama olarak adlandırılır ve stratejik hedefler ile bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirten stratejilerin belirlenmesini kapsar. Stratejik hedefler misyonu gerçekleştirmek ve vizyona varabilmek için ulaşılması gereken

 • hedeflerdir ve pazar payı,
 • mali kaynaklar, karlılık,
 • yönetim performansı,
 • müşteri memnuniyeti

gibi parametrelerden oluşur. Stratejik planlar iki ila beş yıllık bir süreç içinde stratejik hedeflere ulaşmak için üst yönetim tarafından geliştirilen ve idare edilen planlardır. Bu planlar bir kurumun sahip olduğu en üst kademedeki kaynakların bahsedilen süre içerisinde nasıl kullanılacağı ile ilgilidir.

Sağlık kurumu projenizin stratejik planlama aşaması bilimsel esaslara uygun olarak tamamlandıktan sonraprojenin fizibilitesi ortaya çıkmış olur ve buna göre yatırım kararı verilir.

Yatırımın başarıya ulaşması için en baştan itibaren kapsamlı proje yönetim sistemi kurulmalıdır. Bilgisayar tabanlı proje yönetim araçları projenizin her aşamasındaki görevleri listelemeyi, planlamayı ve takip etmeyi verimli hale getirir.

Master İş Programı

Yatırımın ana iş kalemlerini süre ve sıralarını gösteren iş programının hazırlanması.
( Ms Project programı kullanılır.)

[/fusion_text]

Planlama ve Fizibilite Hizmetleri

Genel Planlama

Bir sağlık kurumu projesinin başarısında en önemli ve en vazgeçilemez etken planlamadır. Planlama projenin başarısında en önemli başarı etkenidir.

Sağlık yatırımı projelerinde değişik aşamalarda farklı disiplinlerle kararların verilemesini zorunlu kılar. Medikal bilimlerin yanısıra; biyomedikal mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği, ve endüstri mühendisliği gibi pek çok alanın uzmanlığına ihtiyaç vardır. Bu kadar çok farklı uzmanlık alanındaki kararların dar bir kadro tarafından sağlıklı olarak verilmesi mümkün değildir. Maalesef ülkemizde çoğu sağlık kurumu projesi bu şeklide yürütülmektedir.

Genellikle sağlık yatırım projeleri; yatırımcıların atıl durumda olan bir binayı değerlendirmek veya belirsiz bir şekilde tanımlanmış medikal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak adına ticari bir iş fırsatı görmeleri ile başlıyor.

Yatırımcılar sağlık kurumu projesinin planlanmasında bulunması gereken uzmanlık alanlarına itibar etmiyor. Çünkü hastanenin açılışı yapılmadan geçen her gün proje sahiplerine zarar olduğu için bilimsellikten uzak aceleci işler yapılıyor.

Bütün bunların sonucunda projelerin uygulama aşamalarında yapılan her değişim, projenin daha önceki safhalarındaki maliyetine göre en az 10 kat daha pahalı oluyor.

Herhangi bir projede olduğu gibi sağlık kurumları projelerinde planlamanın çok daha dikkatli yapılması gerekmektedir.

Planlama projenin “var olma sebebi”ni açıklayan misyonun belirlenmesi ile başlar. Misyon, vizyon, ve değerler bir projenin temel iş kapsamını ve değerler çerçevesini çizer. Çok iyi tanımlanmış bir misyon ifadesi projenin başarısı için şarttır, çünkü bütün hedefler ve planlar bu misyonu yerine getirmek üzere belirlenir.

Stratejik Planlama

Planlamada ikinci adım stratejik planlama olarak adlandırılır ve stratejik hedefler ile bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirten stratejilerin belirlenmesini kapsar. Stratejik hedefler misyonu gerçekleştirmek ve vizyona varabilmek için ulaşılması gereken

 • hedeflerdir ve pazar payı,
 • mali kaynaklar, karlılık,
 • yönetim performansı,
 • müşteri memnuniyeti

gibi parametrelerden oluşur. Stratejik planlar iki ila beş yıllık bir süreç içinde stratejik hedeflere ulaşmak için üst yönetim tarafından geliştirilen ve idare edilen planlardır. Bu planlar bir kurumun sahip olduğu en üst kademedeki kaynakların bahsedilen süre içerisinde nasıl kullanılacağı ile ilgilidir.

Sağlık kurumu projenizin stratejik planlama aşaması bilimsel esaslara uygun olarak tamamlandıktan sonraprojenin fizibilitesi ortaya çıkmış olur ve buna göre yatırım kararı verilir.

Yatırımın başarıya ulaşması için en baştan itibaren kapsamlı proje yönetim sistemi kurulmalıdır. Bilgisayar tabanlı proje yönetim araçları projenizin her aşamasındaki görevleri listelemeyi, planlamayı ve takip etmeyi verimli hale getirir.

Master İş Programı

Yatırımın ana iş kalemlerini süre ve sıralarını gösteren iş programının hazırlanması.
( Ms Project programı kullanılır.)

Planlama ve Fizibilite Hizmetleri

Genel Planlama

Bir sağlık kurumu projesinin başarısında en önemli ve en vazgeçilemez etken planlamadır. Planlama projenin başarısında en önemli başarı etkenidir.

Sağlık yatırımı projelerinde değişik aşamalarda farklı disiplinlerle kararların verilemesini zorunlu kılar. Medikal bilimlerin yanısıra; biyomedikal mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği, ve endüstri mühendisliği gibi pek çok alanın uzmanlığına ihtiyaç vardır. Bu kadar çok farklı uzmanlık alanındaki kararların dar bir kadro tarafından sağlıklı olarak verilmesi mümkün değildir. Maalesef ülkemizde çoğu sağlık kurumu projesi bu şeklide yürütülmektedir.

Genellikle sağlık yatırım projeleri; yatırımcıların atıl durumda olan bir binayı değerlendirmek veya belirsiz bir şekilde tanımlanmış medikal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak adına ticari bir iş fırsatı görmeleri ile başlıyor.

Yatırımcılar sağlık kurumu projesinin planlanmasında bulunması gereken uzmanlık alanlarına itibar etmiyor. Çünkü hastanenin açılışı yapılmadan geçen her gün proje sahiplerine zarar olduğu için bilimsellikten uzak aceleci işler yapılıyor.

Bütün bunların sonucunda projelerin uygulama aşamalarında yapılan her değişim, projenin daha önceki safhalarındaki maliyetine göre en az 10 kat daha pahalı oluyor.

Herhangi bir projede olduğu gibi sağlık kurumları projelerinde planlamanın çok daha dikkatli yapılması gerekmektedir.

Planlama projenin “var olma sebebi”ni açıklayan misyonun belirlenmesi ile başlar. Misyon, vizyon, ve değerler bir projenin temel iş kapsamını ve değerler çerçevesini çizer. Çok iyi tanımlanmış bir misyon ifadesi projenin başarısı için şarttır, çünkü bütün hedefler ve planlar bu misyonu yerine getirmek üzere belirlenir.

Stratejik Planlama

Planlamada ikinci adım stratejik planlama olarak adlandırılır ve stratejik hedefler ile bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirten stratejilerin belirlenmesini kapsar. Stratejik hedefler misyonu gerçekleştirmek ve vizyona varabilmek için ulaşılması gereken

 • hedeflerdir ve pazar payı,
 • mali kaynaklar, karlılık,
 • yönetim performansı,
 • müşteri memnuniyeti

gibi parametrelerden oluşur. Stratejik planlar iki ila beş yıllık bir süreç içinde stratejik hedeflere ulaşmak için üst yönetim tarafından geliştirilen ve idare edilen planlardır. Bu planlar bir kurumun sahip olduğu en üst kademedeki kaynakların bahsedilen süre içerisinde nasıl kullanılacağı ile ilgilidir.

Sağlık kurumu projenizin stratejik planlama aşaması bilimsel esaslara uygun olarak tamamlandıktan sonraprojenin fizibilitesi ortaya çıkmış olur ve buna göre yatırım kararı verilir.

Yatırımın başarıya ulaşması için en baştan itibaren kapsamlı proje yönetim sistemi kurulmalıdır. Bilgisayar tabanlı proje yönetim araçları projenizin her aşamasındaki görevleri listelemeyi, planlamayı ve takip etmeyi verimli hale getirir.

Master İş Programı

Yatırımın ana iş kalemlerini süre ve sıralarını gösteren iş programının hazırlanması.
( Ms Project programı kullanılır.)

Planlama ve Fizibilite Hizmetleri

Genel Planlama

Bir sağlık kurumu projesinin başarısında en önemli ve en vazgeçilemez etken planlamadır. Planlama projenin başarısında en önemli başarı etkenidir.

Sağlık yatırımı projelerinde değişik aşamalarda farklı disiplinlerle kararların verilemesini zorunlu kılar. Medikal bilimlerin yanısıra; biyomedikal mühendisliği, mimarlık, inşaat mühendisliği, ve endüstri mühendisliği gibi pek çok alanın uzmanlığına ihtiyaç vardır. Bu kadar çok farklı uzmanlık alanındaki kararların dar bir kadro tarafından sağlıklı olarak verilmesi mümkün değildir. Maalesef ülkemizde çoğu sağlık kurumu projesi bu şeklide yürütülmektedir.

Genellikle sağlık yatırım projeleri; yatırımcıların atıl durumda olan bir binayı değerlendirmek veya belirsiz bir şekilde tanımlanmış medikal hizmet ihtiyaçlarını karşılamak adına ticari bir iş fırsatı görmeleri ile başlıyor.

Yatırımcılar sağlık kurumu projesinin planlanmasında bulunması gereken uzmanlık alanlarına itibar etmiyor. Çünkü hastanenin açılışı yapılmadan geçen her gün proje sahiplerine zarar olduğu için bilimsellikten uzak aceleci işler yapılıyor.

Bütün bunların sonucunda projelerin uygulama aşamalarında yapılan her değişim, projenin daha önceki safhalarındaki maliyetine göre en az 10 kat daha pahalı oluyor.

Herhangi bir projede olduğu gibi sağlık kurumları projelerinde planlamanın çok daha dikkatli yapılması gerekmektedir.

Planlama projenin “var olma sebebi”ni açıklayan misyonun belirlenmesi ile başlar. Misyon, vizyon, ve değerler bir projenin temel iş kapsamını ve değerler çerçevesini çizer. Çok iyi tanımlanmış bir misyon ifadesi projenin başarısı için şarttır, çünkü bütün hedefler ve planlar bu misyonu yerine getirmek üzere belirlenir.

Stratejik Planlama

Planlamada ikinci adım stratejik planlama olarak adlandırılır ve stratejik hedefler ile bu hedeflere nasıl ulaşılacağını belirten stratejilerin belirlenmesini kapsar. Stratejik hedefler misyonu gerçekleştirmek ve vizyona varabilmek için ulaşılması gereken

 • hedeflerdir ve pazar payı,
 • mali kaynaklar, karlılık,
 • yönetim performansı,
 • müşteri memnuniyeti

gibi parametrelerden oluşur. Stratejik planlar iki ila beş yıllık bir süreç içinde stratejik hedeflere ulaşmak için üst yönetim tarafından geliştirilen ve idare edilen planlardır. Bu planlar bir kurumun sahip olduğu en üst kademedeki kaynakların bahsedilen süre içerisinde nasıl kullanılacağı ile ilgilidir.

Sağlık kurumu projenizin stratejik planlama aşaması bilimsel esaslara uygun olarak tamamlandıktan sonraprojenin fizibilitesi ortaya çıkmış olur ve buna göre yatırım kararı verilir.

Yatırımın başarıya ulaşması için en baştan itibaren kapsamlı proje yönetim sistemi kurulmalıdır. Bilgisayar tabanlı proje yönetim araçları projenizin her aşamasındaki görevleri listelemeyi, planlamayı ve takip etmeyi verimli hale getirir.

Master İş Programı

Yatırımın ana iş kalemlerini süre ve sıralarını gösteren iş programının hazırlanması.
( Ms Project programı kullanılır.)