Medikal Cihaz Satınalma

MEDİKAL CİHAZ SATINALMA & KONTRAT HİZMETİ

Medikal Cihaz Satınalma

Firmamız “medikal ve destek cihazları” satınalımlarında anahtar teslimi destek sunmaktadır. Sunduğumuz hizmetlerin genel çerçevesi aşağıda verilmiştir:

 • Cihaz gereksinimlerinizin analiz edilmesi ve ihtiyaç listelerinin hazırlanması.
 • Teklif isteme (RFP) ve tahmini maliyet bildirim talebi (RFQ) dokümanlarının hazırlanması. Bu dokümanların kapsamı şöyledir:
  • Teklif veya maliyet bildirim metodu.
  • Teknik spesifikasyonlar.
  • Garanti koşullarını ve garanti sonrası bakım şartlarını içeren kontrat örnekleri.
 • Gelen tekliflerin objektif kriterlere göre marka ve model bazında değerlendirilmesi.
 • Teklif veren firmalar ile fiyat ve diğer kontrat şartlarının görüşülmesi ve son seçimin yapılması.
 • Cihaz kabul işlemlerinin takip edilmesi:
  • Cihazların kabulü öncesi testlerin yürütülmesi.
  • Cihaz deneme süresinin yönetimi.
  • Cihazların kabulü.
 • Garanti ve bakım yönetimi desteği.

Bakım Kontratları kapsamına giren konulardan bir kısmı aşağıda sıralanmıştır:

 • Kontrata dahil olan tarafların ticari sicillerinin ve iletişim adreslerinin belirtilmesi.
 • Kontratı tamamlayan ek dokümanların listesi.
 • Kontratta kullanılacak özel terimlerin açıklanması.
 • Kontratın yürülüğe girme tarihi ve süresi ile diğer geçerlilik koşulları.
 • Kontrat fiyatı, ödeme ve teslimat şartları.
 • Cihazların teslimatına kadar olan sürede satıcının alıcıya karşı yükümlülükleri. Alıcının malın teslimatına kadar olan hakları.
 • Alıcının satıcıya karşı yükümlülükleri.
 • Gerekli durumlarda satın alınan cihazların üreticinin yetkili temsilcilerinin belirtilmesi.
 • Garanti şartları, süresi, ve ek garanti koşulları ile cihazların arıza hallerinin, ana ve yan kusurlarının, ve satıcıdan beklenen önleyici ve düzeltici faaliyetlerin tanımlanması.
 • Tedarikçinin ürün teslimatındaki gecikmelerine ve ürün performans düşüklüğünde alıcının haklarının korunmasına dair maddeler.
 • Patent ve tescilli marka hakları ile ilgili tazminat maddeleri ve üçüncü tarafların iddialarına ve taleplerine yönelik tazminat şartları.
 • Tedarikçinin ürünlerinin alıcının mallarına zarar vermesine halinde bu zararın tazmin edilmesine dair maddeler.
 • Kontrat iptal şartları.
 • Taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların nasıl giderileceğine ilişkin maddeler, uygulanacak kanunlar ve yetkili mahkemeler.
 • Yetkili imzalar ve kontrat imzalama tarihi.