MEDİKAL CİHAZ PLANLAMA HİZMETLERİ

MİMARİ YERLEŞİM & MEDİKAL CİHAZ PLANLAMA HİZMETLERİ

Alan ve Cihaz Planlaması

Projenin alan ve cihaz planlaması safhasında aşağıdaki hizmetlerin sunulmasında mimari ekip ile koordineli çalışmak.

  • Fonksiyonel alan planlaması ve muhtelif alanlar arasındaki ilişkilerin tasarlanması.
  • Medikal ve destek hizmetler için gerekli cihaz ihtiyaçlarının ve spesifikasyonlarının belirlenmesi.
  • Oda bazında cihaz planlarının ve listelerinin hazırlanması.

Altyapı ve Mimari Tasarım

Projenizin altyapı ve mimari tasarım safhasında aşağıdaki hizmetlerin sunulmasında mimari ekip ile koordineli çalışmak.

  • Detaylı mimari tasarım.
  • Alan ve cihaz planlaması safhasında belirlenen bilgilere göre cihaz yerleşim planlarının hazırlanması.
  • Medikal ve destek hizmetler için gerekli olan altyapı sistemlerinin tasarımı.
  • Tesis içi mimari tasarım ve mobilya spesifikasyonlarının planlanması.

Avan Projelerin Hazırlanması

Elektrik ve mekanik avan projelerinin çizilmesinde danışmanlık ve koordinasyonun sağlanması.

Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Mimari, elektrik ve mekanik projelerin uygulama projelerinin hazırlanmasında danışmanlık ve koordinasyonun sağlanması.