IT Satın Alma Desteği

İnovatürk, Süreç danışmanlığı dışında bilgi sistemleri ile ilgili altyapı danışmanlık hizmetlerini de vermektedir. Mevcut alt yapı sorunlarını en iyi şekilde analiz ederek, yeni teknolojilerle, Kurum için en uygun bilgi sistemi çözümünün uygulanmasını sağlamaktadır. Uygulamanın sürekliliği ve güvenliği açısından titizlikle teknolojik altyapı çalışmalarını yaparak Kurumun ihtiyaçları ile birebir örtüşen en uygun araç, yazılım ve veya donanımı; kalite ve maliyet faktörlerini de göz önünde bulundurularak Şirketlere öneri olarak sunar.

IT Satınalma Desteği ile ilgili neler yapıyoruz :

  • Donanım gereksinimlerinin belirlenmesi (donanım profili ve sistem mimarisinin oluşturulması)
  • Gereksinimler doğrultusunda en uygun ürünü belirleme ve ürün seçimi konusunda gerekli bilgi desteği
  • Gereksinimler doğrultusunda ihtiyaç duyulan aktif ve pasif cihazların marka bağımsız belirlenmesi
  • Proje ve cihaz sunumları
  • Üretici – dağıtıcı – taşeron firma faaliyetleri ile ön keşiflerin gerçekleştirilmesi
  • Satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerin takibi
  • Montaj ve destek hizmetleri ile ilgili süreç danışmanlığı