IT Danışmanlık Hizmetleri

Hastane Network, Sistem Odası altyapısı ve diğer cihazların belirlenmesi ve hastane süreçlerine göre dizayn edilmesi

 • Local Area (LAN), Wide Are Network (WAN) ve Wi-Fi (Kablosuz Ağ) networklerinin dizaynın yapılması ve uygun cihazların belirlenmesini kapsar.(Teknik şartname nin oluşturulması dahildir.)
 • Hastane otomasyon sistemi ve diğer sistemlerin güvenlik altyapısının dizayn edilmesi ve cihaz/ürün belirlenmesini yapılması kapsar. (Teknik şartname nin oluşturulması dahildir.)
 • Hastanede kullanılacak tüm serverların kapasitelerinin belirlenmesi ve uygun donanımların belirlenmesini kapsar. Sistem Odasının mimari yapısı ve teknik altyapısının tasarlanması (Teknik şartname nin oluşturulması dahildir.)
 • Hastane genelinde kullanılacak Sağlık Bilgi sistemleri donanımlarının belirlenmesi (bilgisayar,yazıcı,thinclient,monitör,barkod okuyucu…vs)

Santral ve Çağrı merkezi kurulumunun yapılması

 • Santral yer tespiti (çok önemli!!!)
 • Çağrı merkezi yer tespiti (Genişleyebilir ve teknolojik altyapı uyg)
 • Santral sistemleri karşılaştırması, seçimi ve alınması
 • Piyasada bulunan ÇMY yazılımının seçilmesi ve HBYS Santral entg.
 • Santral ve Çağrı merkezi altyapısının kurulması
 • Santral ve Çağrı merkezi raporlama altyapısının kurulması
 • Santral ve Çağrı merkezi eğitici eğitiminin hazırlanması

Diğer IT projelerinin planlanması

 • Kurumun oluşturduğu bütçeye uyarak diğer IT proj. Org. etmek.
 • Hemşire çağrı sisteminin kurulması
 • Güvenlik kamera sisteminin kurulması
 • Hastane için sesli yayın sisteminin kurulması
 • Hastaların online izlenebilmesi için sistem kurulması
 • Hasta kablosuz internetinin kurulması
 • Hasta ile ilişikte olan kişileri dinleme sisteminin kurulması

Hastane Bilgi Sistemlerini Yönetecek ve işletecek adayların seçiminin yapılması

 • Hastanenin oluşacak donanım altyapısının bakım ve onarımını yapacak bir destek uzmanın seçilmesi ve hastane hakkındaki bilgiler ile eğitilmesi
 • Hastane bilgi yönetim sisteminin (HBYS) bakım ve onarımını yapacak bir destek uzmanının seçilmesi ve hastane hakkındaki bilgiler ile eğitilmesi
 • Bu ekiplerin koordinasyonunu sağlayacak ve hastanenin gelişmesine katkıda bulunacak projelerin geliştirilmesi için bir yöneticinin seçilmesi

HBYS alım öncesi durum analizi

 • Kurumun mevcut prosedürlerinin tespitinin yapılması
 • Kurumun enformasyon sisteminde temel beklentilerini saptamak ve uygulamadaki öncelikleri belirlemek.
 • Kurumun ihtiyacı olan sistem mimarisinin belirlenmesi ve kurum yetkililerine sunulması
 • Kurumun geleceğe yönelik planlarına uygun fonksiyonel modülleri tespit etmek.

HBYS seçim analizi

 • Kurumun I. Faz da yapılmış olan analizlerine uygun şekilde firmaların belirlenmesi
 • Belirlenen firmaların doğru karşılaştırılması için karşılaştırma kriterlerinin hazırlanması
 • Yazılım firmalarının kriterlere göre puanlanması ve görüş ile birlikte kurum yetkililerine sunulması

HBYS seçiminden sonra yapılacaklar

 • HBYS’nin teknik şartnamesinin hazırlanması ve imzaya sunulması
 • Kurum ile Yazılım firması arasında çalışma modelinin belirlenmesi ve iki tarafa da belirtilmesi

Danışmanlığın Getirdiği Faydalar;

 • Kurulan altyapı hasta bilgilerine erişim hızlı ve kolay olmasını sağlar. Bu profesyonel altyapı ile sunulan sağlık hizmet kalitesinin yüksek ve hasta kalış sürelerinin minimum olması sağlanacaktır.
 • Hastaların randevudan başlayarak hasta Kabul , doktor muayene , ücretin tahsilatı ve taburculuk sürecine kadar olan sürecinde hastayı en hızlı ve kesintisiz bir şekilde misafir etmek için sağlam ve iyi dizayn edilmiş bir networke kavuşturacaktır. Bunun yanı sıra kurumun dışarıya açılan networku (internet, resmi ve özel kurumlar) tahsilatın kolaylığı ve provision alımları sebebi ile güvenilir ve hızlı olmasını sağlar.
 • Yatan hastaların, poliklinikte bekleyen hastaların, çalışanların ve mobil olma ihtiyacının her geçen gün artığı diğer uygulamaların sağlıklı ve güvenli şekilde yürümesi için Wi-Fi (Kablosuz Ağ) teknolojisinin en az maliyet ve en fazla verimlilik ile kullanılmasını sağlar.
 • Her geçen gün artarak büyüyen sanayi casusluğu ve ötesinde kuruma zarar vermek isteyenlerin veya kurumdaki mahremiyeti en yüksek bilgilerden olan hasta bilgilerinin en doğru ve güvenilir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.
 • Doğru ürünler ile uzun sureli çalışma planlaması yapılır. Ürünlerin verimli kullanılması esas alınarak uygun yatırım kalemleri oluşumunu sağlar. Doğru, işlevsel, kaliteli ve uzun ömürlü ürünlerin seçimi yapılır.

İşbirliğinin Özet Faydaları

 • Yolda bırakmayacak bir altyapı/sistemine sahip olmak
 • Verimli çalışan bir IT sistemine sahip olmak
 • Genişleyebilen bir IT altyapı/sistemine sahip olmak.
 • Yönetilebilir bir IT sistemine sahip olmak
 • Ekonomik bir IT altyapı/sistemine sahip olmak
 • İşini bilen IT Kadrosuna sahip olmak
 • Profesyonel bir sağlık IT sistemine sahip olmak
 • Profesyonel bir ekip gözetiminde olmak