İş Süreçleri Danışmanlığı

İŞ SÜREÇLERİ ve UYGULAMA DANIŞMANLIĞI

İnovatürk, keşif çalışmalarından satış sonrası desteğe kadar tüm süreçler boyunca; çözüm odaklı, yenilikçi, kaynakların en etkin şekilde kullanımını ve verimliliğin en üst düzeyde olmasını hedefleyen, öncelikli ilkesi “Müşteri Memnuniyeti” olan bir proje yönetimi anlayışına sahiptir. Müşteriye kendi işini ve sektörünü tamamen anlayan danışmanlarla çalıştığını hissettirir, farklı sektörlerde yapılan proje deneyimleri ile katma değer yaratır.

İnovatürk tarafından uygulama yerleştirimi yapılan tüm Oracle E – İş Yönetim Sistemi projeleri AIM adı verilen bir metodoloji çerçevesinde yürütülmektedir. Oracle Uygulama Yerleştirim Metodolojisi (AIM – Application Implementing Methodology), AIM süreci boyunca yerleştirim yapanlara düzenli ve esnek süreç adımlarından oluşan bir küme tanımlar. Bu süreç, ekip elemanlarına iş çözümlerini müşterilere teslim edebilmek amacıyla proje adımlarını geçerli ve etkili bir şekilde planlamak, yürütmek ve kontrol etmek için gerekli beceri ve araçlarla donatır. Hizmetleri kaliteli bir şekilde yerine getirmek için AIM aşağıdaki araç kümesini kullanır:

 • Her bir müşterinin kendine özgü ihtiyaçlarına uygun esnek bir proje planı
 • Danışmanlara yöntem süresince rehberlik eden ve projenin yürütülmesine ilişkin faaliyetler için teknikler sunan bir danışmanlık el kitabı
 • Bu el kitabına eşlik eden yazılım araçları
 • Her tür yerleştirim projesine kolaylıkla uyarlanabilen önceden hazırlanmış proje şablonları (süreç akışları, ölçümlendirme tabloları, vb.)

AIM Metodolojisine göre uygulama yerleştirim projeleri aşağıdaki başlıklar altında fazlandırılmaktadır.

 • Tanımlama (Planlama)
 • Mevcut Durum Analizi
 • Operasyonel Analiz
 • Çözüm Tasarımı
 • Oluşturma – Geçiş
 • Kullanım – Destek

Proje uygulamalarında her bir proje fazı ile ilgili üretilen dokümanların Müşteri tarafından kabul edilmesi ve onaylanması ilkesi benimsenmiştir. Böylece Müşterinin proje kapsamında anlaşılabilirlik ölçümünü ve proje uygunluğunu kolaylıkla takip etmesi sağlanabilmektedir.

Uygulama Yerleştirim Projelerinde Danışmanlık ekibi tarafından üstlenilen roller ve rol kapsamları aşağıdaki şekildedir;

Proje Yöneticisi

Proje kapsamında belirlenen işin çerçevesinde Oracle İş Yönetim Sistemi’nin yerleştirimi ile ilgili olarak İnovatürk Danışmanlık ekibince geçekleştirilecek tüm faaliyetlerden sorumludur.

İnovatürk Proje Yöneticisi’nin sorumluluk alanları:

 • Proje planlarının oluşturulması
 • İnovatürk danışman veya danışmanlarına ve diğer bütün proje ekibi üyelerine görevler vermek
 • Projenin ilerlemesini sürekli izlemek
 • Proje ekibinden iletilmiş sorunları ve riskleri yönetmek
 • Bütçe kontrolü, kaynakların planlanması ve yerleştirme yaklaşımlarına yönelik tavsiyeler verilmesi
 • Bütçe, orijinal kapsam ve iş hedefleri ile karşılaştırarak proje başarısının ölçülmesi
 • Proje yönetimince çözülmemiş kapsam dışı konuları belirlemek
 • Belirli bir süreç veya modül için faaliyet planlama
 • Süreç ekiplerinin çalışmalarını izleme ve değerlendirme

Proje Yönetimi direktifleri aşağıdakileri de içerir:

 • Oracle İş Yönetim Sistemi’nin zamanında yerleştiriminde müşteriye yardımcı olmak
 • Kaynak ihtiyaçlarını planlamak ve tüm proje ekibi üyelerinin günlük işlerini koordine etmek
 • Tüm kaynaklardan ve bu kaynakların ilgili becerilerinden azami derecede faydalanılmasını temin etmek
 • Projeye atanan personel tarafından gerçekleştirilen işin kalite güvencesini temin etmek
 • Müşteri proje elemanları için gerekli bütün eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu eğitimlerin alınmasını koordine etmek
 • Müşteri ve İnovatürk arasındaki ana irtibat noktasını oluşturmak
 • Projenin ilerlemesi ve çözüm bekleyen hususlar hakkında düzenli raporlar hazırlamak ve teslim etmek
 • Ürün bilgisi ve becerisinin organizasyon içindeki uygun personele transferini teşvik etmek

Proje Yönetimi ve süreçler konusunda deneyimli ve projenin tamamından sorumlu Proje Yöneticisi, dokümantasyon ,problem kaydı, hızlı çözüm, raporlama ve doğru işlerin doğru kişiler tarafından en kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Risk yönetimi ve kurum içi, kurum dışı ve yönetim arasında bilgi akışı yolu ile iletişimi sağlar.

Fonksiyonel Danışman

Fonksiyonel Danışman’ın sorumluluk alanları;

 • Proje ekibine, Oracle İş Yönetim Sistemi’nin kullanımı, yerleştirimi ve bakımı hakkında tavsiyelerde bulunmak, rehberlik yapmak ve destek vermek
 • Müşteriye Oracle İş Yönetim Sistemi ürünlerinden azami verimi nasıl elde edebileceğini anlamasında yardımcı olmak
 • İnovatürk Proje Yöneticisi tarafından verilen görevleri ve teslim edilecek hizmetleri tamamlamak
 • İnovatürk Proje Yöneticisi’ni ilerlemeden ve sorunlardan belirli bir zaman çerçevesi içerisinde sürekli haberdar etmek

Fonksiyonel Danışmanı’nın direktifleri aşağıdakileri de içerir:

 • Genel bir modelin geliştirilmesinde tavsiyelerde bulunmak ve yardımcı olmak
 • Belirli gereksinimleri değerlendirmek ve bu gereksinimlerin genel modele nasıl dahil edilebileceği konusunda tavsiyelerde bulunmak
 • Özel uyarlama için duyulan ihtiyacı elimine edecek uygun alternatif çözümler tanımlamak
 • Müşterinin ürünlerden azami yararı elde etmesini sağlayacak değişiklikler ve zenginleştirmeleri tavsiye etmek için mevcut iş teamüllerini gözden geçirmek
 • Her tür dış veri gerekliliklerini belirlemek
 • Kabul testi için temsili veri kümelerinin ve iş senaryolarının belirlenmesinde yardımcı olmak
 • Uygun iş ve teknik becerilerini diğer proje ekibi üyeleriyle paylaşmak

Teknik Danışman

Teknik Danışman’ın sorumluluk alanları;

 • Teknik eğitim sağlamak ve uygun becerileri proje ekibine kazandırmak
 • Proje ekibine Oracle İş Yönetim Sistemi modüllerinin kurulumunda teknik konularda destek olmak
 • Dış sistemler ile kurulacak arayüzlerin hazırlanmasında Müşteri Destek elemanlarına destek vermek
 • Programatik olarak yapılacak veri aktarımı çalışmalarında Müşteri Sistem Destek elemanlarına destek vermek
 • Yeni geliştirilecek raporlarda veya mevcut raporlarda yapılacak değişiklikler ile ilgili Müşteri Sistem Destek elemanlarına destek vermek
 • İhtiyaç duyulabilecek eş zamanlı programların geliştirilmesinde Müşteri Sistem Destek elemanlarına destek vermek

Veri Tabanı Yöneticisi

Veri Tabanı Yöneticisi’nin sorumluluk alanları;

 • Oracle İş Yönetim Sistemi güvenliğinin kurulmasında Müşteri Destek elemanlarına destek olmak
 • Gerekli performans iyileştirmelerinin yapılması, sistem kaynaklarının optimizasyonu
 • Gerekli yamaların (patch) uygulanması ve bunların kaydının tutulması
 • Proje için gerekecek ek veritabanı ortamlarının kurulması

İnovatürk Uygulama Danışmanlığı ile ERP implementasyonu esnasında, yaşanacak ve yönetilecek her aşama konusunda danışmanlık sağlamaktadır.

Deneyimleri sayesinde İnovatürk Danışmanlık ekibi, günümüzün rekabete dayalı ortamında şirketlere yardım etmek amacıyla kompleks ve teknolojiye dayalı çözümleri sağlamanın başarılı olması için proje yönetimine yapısal bir yaklaşım göstermenin çok önemli olduğunun farkına varmıştır. İnovatürk’nın proje yönetimi yaklaşımı, proje yönetimi ilkeleri ile İnovatürk’nın Oracle tabanlı sistemleri başarılı bir şekilde yerleştirmedeki engin deneyimini birleştirmektedir. Bu yaklaşımda planlara uygunluğa, şirket ve proje çapındaki iletişimin açık olmasına ve proje risklerinin etkili bir şekilde yönetilmesine önem verilmektedir.

İnovatürk, proje ilerleme takibinde, aşağıdaki metotları kullanmaktadır;

 • Temel bir proje planı ve ilerleme takibi;
 • Yönetime düzenli ve resmi raporlama;
 • Açık ve düzenli proje ekibi iletişimi;
 • Konulara ilişkin resmi raporlama ve çözüm sağlama prosedürleri;
 • Resmi değişiklik kontrol prosedürleri;
 • Teslim edilecek hizmetlerin teslimi, gözden geçirilmesi ve onayına ilişkin resmi prosedür; ve Kalite Kontrol.