Eğitim

Bir projenin gerçek başarısı, yerleştirimi yapılan uygulamalardan maksimum düzeyde yararlanılabilme ile ölçülür. Bu noktada en önemli etken, proje sürecinde sistem kullanıcılarının, kullanım kabiliyetlerini pekiştirebilmek amacı ile, kapsamlı ve yeterli eğitimi almalarıdır.

Bu hedefle, sistem kullanım eğitimleri en detaylı şekilde titizlikle gerçekleştirilmekte ve dokümante edilerek ortak veri havuzlarında müşterilere sunulmaktadır. Projeler sırasında, iş süreçleri ve Türkiye Mevzuatlarına hakim uzman danışmanlar ile hem sistem hem de süreç eğitimleri verilerek süreçlerinde uzman kullanıcıların yetiştirilmesi sağlanmaktadır.

Şirketlere, iş süreçlerini en uygun şekilde yürütebilme hedefi ile 3 ana kategoride eğitim gerçekleştirilmektedir:

  • Fonksiyonel Eğitim
  • Teknik Eğitim
  • Süreç Eğitimi

Fonksiyonel Eğitim

İhtiyaçlar doğrultusunda E – İş Yönetim Sistemi üzerinde modellenmiş şirket iş süreçlerinin, günlük hayatta yine uygulama sistemi aracılığıyla yönetilebilmeleri amacı ile kullanımlarına yönelik, uzman danışmanlar tarafından verilen uygulamalı modüler eğitimlerdir.

Teknik Eğitim

Sistem teknik yerleştirim, bakım ve geliştirmelerinin Şirketler tarafından sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile verilen; en yeni teknolojiler ile ilgili bilgilerin kullanıldığı, sistem alt yapısı ve sistem içerisinde yapılabilecek geliştirme programları (PLSQL, JAVA, FORMS, OAF, Workflow, APEX, AME, ADF) ve Oracle Veritabanı Yönetimi ile ilgili eğitimleri içermektedir.

Süreç Eğitimi

Uzman danışmanların; Türkiye mevzuatları doğrultusunda ve geçmiş iş – sektör tecrübeleri ile, Şirket süreçlerinin en doğru biçimde yapılandırılması ve geleceğe yönelik öngörülerin oluşturulabilmesini sağlamak amacı ile gerçekleştirdikleri eğitimlerdir.