companies

Biz Kimiz?

İnovatürk, Türkiye’nin inovasyon gücüne katkıda bulunmak ve ülkemizin bu potansiyelini tüm kurumlarında harekete geçirmek amacı ile kurulmuştur. Türkiye’nin bilgi teknolojileri ile hızlı tanışması sonrasında bu alanda yapılacak olan yatırımların akılcı ve tasarrufa yönelik olması ve her bir yatırımın gerçekleştiği kurumu ileriye taşıması için rehberlik ve danışmanlık hizmet vermektedir.

Bu hizmet verirken doğru teknolojiyi, doğru yerde konumlandırılmasını sağlamaktadır. Kurumlarda konumlandırdığı teknolojilerden maksimum faydanın sağlanabilmesi için sektöründe uzmanlaşmış kadrosu ile bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kurumların ekiplerine aktarmaktadır.

Yönetimsel değerlerin, operasyonel değerlerin önüne geçtiği globalleşme sürecinde İnovatürk , şirketlerin iş süreçlerini; güvenilir, kolay, etkin bir şekilde yönetebilmeleri ve bilgi teknolojilerinde gereksinimlerini karşılayabilmeleri için; deneyimli, sorumluluk bilincinde sürekli gelişim inancına sahip danışmanları ile sektörde hizmet vermektedir.
İnovatürk, özellikle sağlık sektörüne odaklanmış ve bu alanda ciddi projeler üretmiştir. Sağlık alanında yapılan her inovasyon projesinin insana direk hizmet edeceği inancı ile hareket etmektedir.

İnovatürk, Türkiye’nin inovasyon gücüne inanarak ve bu güce katkı sağlayarak kurumların geleceğini imar etme düşüncesi ile hizmet etmektedir.

[/fusion_text]

companies

Who are we?

Inovatürk, Turkey’s innovation contributes to the strength and potential of our country was founded with the aim of mobilizing all institutions. Having been aware of Turkey’s rapid information technology for rational investments and savings achieved in this area and the location of each investment institution that provides guidance and counseling services to advance.

While providing this service, it ensures that the right technology is in the right place. In order to make the most of the technologies he has positioned in the institutions, he passes on his knowledge and experience to the teams of the institutions with which he collaborates with his specialized staff.

In the process of globalization, where managerial and operational values prevail, İnovatürk’s business processes are:
To manage them reliably, simply and efficiently and to meet their IT requirements.
Provides services in the sector with its experienced and responsible consultants who believe in continuous development.
Inovatürk has focused on the health sector and has developed some serious projects in this area, also, it acts with the conviction that every innovation project realized in the field of health will be directly at the service of people.
Inovatürk, believe in the power of innovation and the future of the organization by contributing to these forces serve to the idea of zoning.
[/fusion_text]

companies

Biz Kimiz?

İnovatürk, Türkiye’nin inovasyon gücüne katkıda bulunmak ve ülkemizin bu potansiyelini tüm kurumlarında harekete geçirmek amacı ile kurulmuştur. Türkiye’nin bilgi teknolojileri ile hızlı tanışması sonrasında bu alanda yapılacak olan yatırımların akılcı ve tasarrufa yönelik olması ve her bir yatırımın gerçekleştiği kurumu ileriye taşıması için rehberlik ve danışmanlık hizmet vermektedir.

Bu hizmet verirken doğru teknolojiyi, doğru yerde konumlandırılmasını sağlamaktadır. Kurumlarda konumlandırdığı teknolojilerden maksimum faydanın sağlanabilmesi için sektöründe uzmanlaşmış kadrosu ile bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kurumların ekiplerine aktarmaktadır.

Yönetimsel değerlerin, operasyonel değerlerin önüne geçtiği globalleşme sürecinde İnovatürk , şirketlerin iş süreçlerini; güvenilir, kolay, etkin bir şekilde yönetebilmeleri ve bilgi teknolojilerinde gereksinimlerini karşılayabilmeleri için; deneyimli, sorumluluk bilincinde sürekli gelişim inancına sahip danışmanları ile sektörde hizmet vermektedir.
İnovatürk, özellikle sağlık sektörüne odaklanmış ve bu alanda ciddi projeler üretmiştir. Sağlık alanında yapılan her inovasyon projesinin insana direk hizmet edeceği inancı ile hareket etmektedir.

İnovatürk, Türkiye’nin inovasyon gücüne inanarak ve bu güce katkı sağlayarak kurumların geleceğini imar etme düşüncesi ile hizmet etmektedir.