Dünyanın gelişme ivmesine baktığımızda, 21. yüzyılda bilgi toplumundan bilgi ötesi topluma doğru bir gelişmegösterdiğini görüyoruz. Artık inovasyon  yapmanın ülkeler için olduğu gibi iller ve şirketler içinde zorunluluk halinegeldiği, rekabetin her alanda zorlaştığı, sınırların ekonomik anlamda kalktığı bir dönemde, hâlâ tarım toplumundansanayi toplumuna geçmenin çabası içerisinde olan Yozgat’ı gelişmiş iller seviyesine çıkabilmek için sürekli bir inovasyonfaaliyetine gerek var.

Oda olarak inavasyon konusunda üyelerimizin gelişmesine katkıda bulunarak ve Yozgat’ın kalkınmasına önderlik ederekmisyonumuzu yerine getirme çabasındayız. Yozgat için ortaya koyduğumuz 2023 vizyonu, bütün kurumların ve Yozgat sevdalısı herkesin ortakvizyonu olmalı. Ve buna ulaşmak için az, çok demeden herkes üzerine düşeni yapmalı diye düşünüyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. yılında ilimizi üniversitesinde 20 bin öğrenci okuyan, 4’üncü OSB’sini  kurarak en az 20 bin kişi çalıştıran, termal turizmigelişmiş, 5 bin yataklık konaklama kapasitesine ulaşmış ve 5 yıldızlı otelleri olan bir kent yapmak zorundayız. Merkez nüfusu 150 bine çıkmış, göç veren değil, göç alan bir il olmak için birlikte ve durmaksızın çalışmalıyız.

Yozgat’ın öncelikli sektörleri tekstil, kazan ve mobilyada rekabet analizi araştıması yaptık. Bu analizin sanayicilerimiz tarafından değerli bir kaynak olarak kullanılacağından eminiz. Son yıllarda bir çok konuda Türkiye önemli mesafeler alırken Yozgat, önemli bir insan gücü potansiyeli olmasına rağmen DPT’nin 2003  yılı verilerine göre 81 il içinde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında  64. sırada yer almakta. Yozgat’ın çevresinde bulunan başta Kayseri olmak üzere Sivas, Çorum, Kırıkkale ve Kırşehir illeriyle iletişim ve gelişme etkileşimi gelecek yıllarda daha da önem kazanacak. Böylece kentimiz  yerel yöneticilerin de  katılım ve vizyonu ile  gelişmesini daha da hızlandıracağı bir yapıya kavuşacak.

Bu bağlamda DPT’ın desteği ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Cemil Çicek’in katılımıyla bir süre önce Yozgat’ta yapılan  Gelişim Vizyonu Çalışması Yozgat’a yeni bir vizyon öngörüsü kazandırmış ve 2023 yılına dönük önemli politikaların belirlenmesine katkılar sağlamıştır.Bu çalışmada, üniversite, yerel ve  kamu kurumları ile sivil toplum kuurluşları arasındaki iş birliği çerçevesinde; Yozgat’ta öncelikli sektörlerdeki KOBİ’lerin kapasitelerin geliştirilmesini, yeni istihdam alanları belirlenerek özellikle genç işsizlere yönelik uzun dönemli politikaların geliştirilmesini amaçlıyor. Diğer hedeflerimiz ise kentin kümeleme olanaklarının ortaya konulması,Yozgat ekonomisinin güçlendirilmesi ve gelilştirilmesine kaynaklık edecek bulguların analiz edilmesidir.