Elektronik Bilgilendirme

Digital Signage, toplumca kullanılan mekânlara konumlandırılmış elektronik görüntüleme aygıtlarına verilen isimdir. Sayısal işaretleme, eğlence, bilgilendirme ve reklam amaçlı kullanılır. En büyük avantajı, gösterime sunulan içeriğin bağlam ve seyirci göz önüne alınarak -sayısal bir sistem olmasından ötürü- kolayca değiştirilebilir olması, animasyonlar gösterilebilmesi ve hatta interaktif bir gösterim ortamı yaratılabilmesidir.

Örnek Digital Signage uygulamaları

 • Enformasyon: Havaalanlarında uçuş bilgisinin ya da tren istasyonlarında bekleme süresinin gösterimi,
 • Reklam: Marketlerde ürün promosyonlarının gösterimi,
 • Marka oluşturma: Bir markanın video formunda sayısal işaret gösterimini dekor olarak kullanarak mağaza içinde bir hikaye oluşturması.

Digital signage, LCD ve plazma monitörler, elektronik billboardlar, projeksiyon ekranlar vb. gibi bilgisayar veya benzeri cihazlarla elektronik olarak kontrol edilebilen, kişi ya da gruplar tarafından uzaktan içeriği değiştirilebilen ekipmanlardır.

Avantajları

 • Satış artışları
 • Müşteri memnuniyeti artışı
 • Marka ve ürün bilgileri konusunda daha fazla farkında olan bir müşteri kitlesi
 • Durağan resim ve afişler yerine hareketli video ve/veya multimedya görüntüleri ile daha etkili bir iletişim sağlanması
 • İletilmesi planlanan mesajların daha hızlı, kolay ve daha ucuz bir şekilde birden fazla noktaya değişik zaman dilimleri içinde aktarılabilmesi.
 • İçeriklerin merkezi bir noktadan yönetilebilmesi
 • Yeni ürün ve kampanyaların daha hızlı ve etkili duyurulması
 • Mesajların satın alma kararlarının üçte ikisinin verildiği noktalara doğrudangönderilmesi
 • Kurumsal iletişim, eğitim, bilgilendirme altyapısını kullanabilme olanağının olması
 • Multimedya ve yüksek teknoloji marka yaratma olanakları
 • Yönlendirilmiş, birebir satış yapılabilen müşteri kitlesinin oluşturulabilmesi
 • Reklam gelirlerinden pay alma olanaklarının sağlanması