Demirbaş Yönetim Sistemi (DTasset)

Kurumlar için çok önemli bir konu olan demirbaşların takibi gerek zaman yönetimi gerekse insan kaynağı gereksinimi açısından oldukça zorlu bir süreçtir. Kurumların sermayelerinin önemli bir kısımını oluşturan demirbaşların doğru takibi şirket varlıklarının doğru bir şekilde izlenebilmesi için oldukça önemlidir. Kurumların dağınık yapılarında ve farklı lokasyonlara dağılmış organizasyonlarında her türlü demirbaşın takibi, kayıt altına alınması, gerektiğinde tüm demirbaşların sayılabilmesi ve bu bilgilerin raporlanabilmesi çok sayıda çalışanın ciddi miktarda zaman ve emek harcaması ile mümkün olabilmektedir.

“DTasset” demirbaş takip sistemi; kurumların demirbaş takip sürecinde yaşaması muhtemel problemleri minimuma indirerek sürecin en hızlı, en düzgün ve efektif biçimde tamamlaması amacı ile tasarlanmış bir çözümdür.
İşleyiş

 • Demirbaşları oluşturan ürünlerin üzerine demirbaş stok kodunun ve o ürünü tanımlayan diğer bilgilerin barkod etiketlerine basılması ve bu etiketlerin de ürünler üzerine yapıştırılması ile sürece başlanır.
 • Bundan sonraki süreçte sadece barkod etiketlerinin el terminalleri yardımı ile okutulmasıyla çok kısa sürede sayım işlemi tamamlanır.
 • DTasset demirbaş sayım modülü sayesinde yapılan sayım ile sistemdeki her türlü eksiklikler ve fazlalıklar derhal belirlenir.

Avantajları

Demirbaş yönetiminde harcanan zaman ve işgücünü minimuma indirir. DTasset tüm demirbaşların girilebilmesi için sınırsız sayıda alt kırılım ve ürün tanımlamaya olanak sağlar. Aynı şekilde firmaların farklı organizasyon ve lokasyon bilgileri de sınırsız sayıda kırılımla rahatlıkla sistem üzerinde tanımlanabilir. DTasset IT ürünlerinin ve elektronik ekipmanların parça bazlı takibinde de büyük kolaylık sağlar. Firma dahilindeki her bilgisayarın özelliklerini ve bilgisayarları oluşturan kartların/parçaların envanter bilgilerini sisteme girmek daha sonraki süreçlerde bu ürünleri de özellikleri ile takip edebilmek mümkündür.

DTasset Alt Modüller

 • Personel Kullanıcı Tanımları
 • Kurum içi Yetki ve seviyeler
 • Personeller
 • Demirbaşlar
 • Demirbaş grupları
 • Demirbaş Tanımları
 • Demirbaş Özellikleri
 • Lokasyonlar
 • Organizasyon tanımlamaları
 • Servis Anlaşmaları takibi
 • Demirbaş değişimi
 • Zimmet değişimi
 • Yer değişimi
 • Raporlar