PPP

PPP Projelerinde FAZ 2 ile Mega Sağlık İşletim Modellerine Doğru

ağlık alanında yapılan yatırımlar arasında, kamuoyunda “Şehir Hastaneleri” olarak bilinen, medyada kendine “Yeni Sağlık Kentleri Kuruluyor” başlığıyla yer bulan PPP yatırımlarının ikinci fazında atılan adımlar olumlu olmakla birlikte akıllarda soru işaretleri de uyandırıyor. Türkiye’de ilk olarak 2004 yılında fikri hazırlık süreci başlayan sağlıkta PPP yatırımları, 2015 yılı itibariyle hızlanmış durumda. Türkiye genelinde kamudaki toplamda 200 [...]

Ülkemizdeki Şehir Hastanelerinin Dayandığı Model: Kamu Özel Ortaklığı

GİRİŞ: 2011 yılı genel seçimlerinden günümüze sürekli olarak gündemde tutulan konulardan birisi şehir hastaneleridir. Toplumda devasa şehir hastaneleri olarak bilinen bu projenin uluslararası bir kavramolarak da karşılığı da bulunmaktadır. Kamu Özel Ortaklığı (Public Private Partnerships-PPP) olarak tanımlanan bu kavramın nasıl ortaya çıktığı, ve Dünya’daki uygulamaları ve ülkemizde sağlık sektöründeki uygulama alanı makalemizin konusunu teşkil edecektir. [...]