ECZACIBAŞI Topluluğu, CEO’ya bağlı görev yapacak olan İnovasyon Koordinatörlüğü pozisyonu oluşturdu. Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Dr. Erdal Karamercan, her 5 yılda bir topluluğun değerini iki katına çıkartmayı hedeflediklerini hatırlatarak, bu hedef doğrultusunda inovasyonu ‘itici güç’ olarak gördüklerini söyledi. Karamercan, inovasyon çalışmalarının da tıpkı üretim, pazarlama, satış, finans, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, kurumsal iletişim faaliyetyeri gibi en üst düzeyde koordine edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu düşünceden hareketle doğrudan CEO’ya bağlı ‘İnovasyon Koordinatörlüğü’ pozisyonunu oluşturduklarını açıkladı.

Türkiye’nin yumuşak karnının cari açık olduğuna dikkat çekerek, “Sorunun temelinde sanayi üretimimizin ve dış satımımızın yeterince katma değer içermemesi yatıyor” diyen Karamercan, sözlerine şöyle devam etti: “Başkalarının teknolojileri, tasarımları ve markalarıyla, onlar için fason üretim yaparak, kronik cari açık sorunumuzun halli ve sürdürülebilir büyümenin elde edilmesi mümkün değildir. Katma değeri sağlayacak unsurların başında ise inovasyon geliyor. Bu noktadan hareketle, inovasyon, Eczacıbaşı’ınn stratejik planlarının en önemli unsurları arasında yerini alıyor.”

Organik büyüme ve satın alma

Karamercan, Eczacıbaşı Topluluğu’nun her 5 yılda bir değerini iki katına çıkartmak hedefiyle ilgili olarak da şunları söyledi: “2003 yılından bu yana bu hedefle ilerliyoruz. Bu hedefi, kuruluşlarımızın organik büyümelerinin yanısıra, içinde bulunduğumuz sektörlerde yapacağımız şirket, marka satınalmaları ve yeni ortaklıklarla gerçekleştirmekteyiz. Günümüzün yoğun rekabet ortamında büyüme hedefimizin sürdürülebilir olabilmesi için de, inovasyona en üst düzeyde öncelik verip, sürekli yenilik peşinde olmamız gerektiğini biliyoruz. İnovasyon, gelecek planlarımızın itici gücü olacaktır.”

Tohum sermayesi finansmanı inovasyon projesiyle çıktı

ECZACIBAŞI Topluluğu’nun 2008 yılında Capital Dergisi tarafından Türkiye’nin önde gelen 350 şirketinin CEO’larının katılımı ile gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İnovasyon Liderleri’ yarışmasında birinciliği elde ettiğini hatırlatan Erdal Karamercan, şunları kaydetti: “1999 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz ‘Eczacıbaşı’nda Yenilikçi ve Yaratıcı Buluşmalar’ etkinliğimize, 2005 yılında ‘Eczacıbaşı İnovasyon Girişimi’ni başlatarak, ivme kazandırdık. Her düzeyden çalışana inovasyon kültürünü benimsetmek amacıyla eğitimler vermeye başladık. Önerilerin gün ışığına çıkması, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin uygulamaya geçmesini teşvik etmek için, tüm çalışanlarımıza açık, ‘Bir Projem Var’ ve ‘İnocino’ adlarını taşıyan, tohum sermayesi benzeri proje finansmanını da içeren, sistemler geliştirdik.”